Bill’s Tips- Hanging Ten

Bill’s Tips- Thickness

Bill’s Tips – Tail Vee & Double Concaves

Bill’s Tips – Rocker

Bill’s Tips – Fin Size

Bill’s Tips – Paint vs. Resin Color

Bill’s Tips – Gloss vs. Sanded

Bill’s Tips – Funline 11 vs. (949) Models

Bill’s Tips – EPS vs. Poly

Bill ‘s Tips – Beveled Rails

Bill Stewart’s Story